Søk i denne bloggen

fredag 20. februar 2009

Kommunikasjon.

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. Mer presist kan vi si at kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon(sender) overfører en type informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon(mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet. I praksis er kommunikasjonsprosess mer en toveisprosess enn en enveisprosess, hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger.

Et eksempel:

Marit: Har du vært ute i barnehagen i dag? Ute og lekt i snøen?
Tuva: BGÆK!

Ingen kommentarer: